Agenda nationaal

Geen nieuws in deze lijst:

Agenda internationaal

Geen nieuws in deze lijst:

meer...

lijn
 
logo   foto

home | contact | sitemap
toevoegen aan mijn favorieten

 
 
 
 
VVN

De VVN is een wetenschappelijke vereniging. Onze ambitie op dit ogenblik is viervoudig:

  1. Continuë wetenschappelijke vormingen bieden van de neurologen binnen een internationale geest van snel ontwikkelende inzichten en behandelingsmogelijkheden.
    -Wetenschappelijke vergaderingen: veel meer dan in het verleden mogelijk was, zullen de thema’s van de lente- en herfstvergaderingen het gamma van de neurologische aandoeningen bestrijken en streven we naar een evenwicht tussen Vlaamse autoriteiten met internationale reputatie en buitenlandse experts.


  2. Redactie van het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie

  3. Vertegenwoordigen en verdedigen van de beroepsbelangen van de Vlaamse neuroloog. In voorbereiding van de toekomstige regionalisering van de gezondheidszorg wenst de VVN een samenwerking met de Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren-Specialisten in de Neurologie te ontwikkelen.

  4. Een forum creëren waar Vlaamse neurologen elkaar op een vriendschappelijke manier ontmoeten.
 

 

 

 

lijn